Internetnotarissen.nl

Zandstraat 17
6658 CL Beneden-Leeuwen

www.internetnotarissen.nl

Online eenvoudig, snel én tegen een aantrekkelijk, vastgesteld tarief een verklaring van erfrecht, de voogdij over uw kind(eren) of hypotheekakte regelen?

Misschien bent u wel op zoek naar een huis via een openbare veiling? Of zoekt u een baan in het notariaat?

Internetnotarissen B.V. biedt u naast tal van online-mogelijkheden om dit te regelen óók de mogelijkheid om er voor te zorgen dat zowel tijdens leven als na uw overlijden door uzelf wordt bepaald wat er met uw vermogen moet gebeuren. Zo is er de mogelijkheid om iemand te benoemen die u, bijvoorbeeld bij ziekte en/of lichamelijk gebrek, kan vertegenwoordigen en kunnen wij voor u een belangrijke rol spelen om samen met u te bepalen wie uw nalatenschap gaat regelen en op welke wijze.

Bezoek onze website(s). Daar vindt u tevens uitgebreide informatie over al deze onderwerpen en hetgeen wij bieden. U kunt ons ook altijd een bericht sturen.

Stuur jouw bericht aan Internetnotarissen.nl

Kaart