- Uw advertentie hier? -

Motie glasvezel buitengebied aangenomen

VVD West Maas en Waal /

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni 2012 is een motie van de VVD West Maas en Waal, in naam van de coalitie, aangenomen die glasvezel in het buitengebied moet aanmoedigen.

Door de verschillende belangen te verenigen van bijvoorbeeld waterschap, kabelaar, provider en gemeente moeten er ook in de dunbevolkte delen van onze gemeente mogelijkheden zijn.

Oplossingen zoals bestaande tracés gebruiken, minder diep leggen van kabels of bijvoorbeeld gebruik maken van riolering zijn aangedragen. Naast de ambtelijke inzet is het niet de bedoeling om als gemeente financiële haalbaarheid te realiseren maar om de partijen aan tafel te krijgen en tot slimme oplossingen te komen.
Met name de ondernemers in de agrarische en recreatieve sector maar ook de industrie op de bedrijventerreinen hebben behoefte aan een goede internetverbinding, tevens kunnen alle inwoners natuurlijk profiteren van een goede internetverbinding.

De VVD is blij met de steun van de FD West Maas en Waal en de Partij Beneden Leeuwen. De overige partijen sloten zich tijdens de raadsvergadering aan.

door Sander Bos