- Uw advertentie hier? -

Zorggroep Maas & Waal en zorgcentra De Betuwe tekenen intentieverklaring tot fusie

Dorpsplein /

Zorggroep Maas & Waal en zorgcentra De Betuwe hebben een intentieverklaring getekend om tot een bestuurlijk fusie te komen per 1 januari 2013. Uit onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van de samenwerking is deze bestuurlijk fusie de beste optie gebleken. De plannen zullen de komende maanden verder worden uitgewerkt.

Beide organisaties zetten zich in op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen in de gemeenten West Maas en Waal, Beuningen, Druten, Wijchen, Neder-Betuwe, Tiel, Buren en Culemborg. Naar verwachting zal het aantal ouderen dat zorg nodig heeft sterk groeien in de komende jaren. Naast deze groeiende vraag worden er door zorgverzekeraars steeds hogere eisen gesteld aan zorgaanbieders.

Door samen te werken denken Zorggroep Maas & Waal en zorgcentra De Betuwe beter te kunnen inspelen op ontwikkelingen dan ieder voor zich. "Door een intensieve samenwerking wordt een stabiele basis gelegd voor meer slagkracht in de toekomst. Dat beide organisaties vergelijkbaar zijn qua visie op zorg, qua werkgebied en omvang versterkt dat."

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) zal zoals gebruikelijk nog benaderd worden om de voorgenomen fusie te testen. Eveneens zullen de medezeggenschapsorganen nauw bij het proces betrokken zijn.

Bron:

http://www.zorgcentradebetuwe.nl/organisatie/nieuws/intentieverklaring/